Vols llogar un local per a restauració?


A Urbinium disposem d’un Departament especialitzat en Restauració i Hosteleria.

A Urbinium disposem d’un Departament especialitzat en Restauració i Hosteleria. Grans marques, empreses, cadenes de restauració i franquícies del sector ja han confiat en els nostres serveis i en el nostre equip per a les seves expansions a les ciutats de Barcelona i de Girona.

Avui us portem un article on us parlarem de tres punts claus que haurem de tenir en compte si tenim en ment llogar un local per a restauració. Comencem?

 

LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL

El local haurà d’estar a peu de carrer, als baixos d’un edifici en règim de Propietat Horitzontal. Conforme a l’establert a l’article 3 de la Llei de Propietat Horitzontal, el propietari de cada local ostenta un dret de propietat singular i exclusiu. Així és que, si ets propietari d’un local i vols adaptar-lo per a restauració, pots disposar del teu dret.

 

No obstant, d’acord amb la mateixa llei, poden existir limitacions per part de la comunitat relatives a la realització de determinades activitats, o al canvi d’ús de l’immoble. Però, segons la Jurisprudència, han de constar de manera expressa i estar inscrites en el Registre de la Propietat per tal que puguin sortir efectes davant de possibles futurs adquiridors de l’immoble.

 

LA REALITZACIÓ D’OBRES AL LOCAL

Si ets propietari d’un local, tens dret a modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del mateix, sempre i quan no s’alteri la seguretat de l’edifici, la seva estructura general o el seu estat exterior. I sempre i quan, per suposat, no es vegin perjudicats els drets d’un altre propietari. El mateix passa si estàs buscant un local per a restauració.

 

L’arrendament del local es regeix fonamentalment per la voluntat de les parts. És molt freqüent incloure com a clàusula en el contracte que les obres necessàries pel condicionament del local corrin per compte de l’arrendatari.

 

QUINS PERMISOS NECESSITARÉ?

És convenient sol·licitar informació a l’Ajuntament del municipi sobre si és possible exercir l’activitat de restauració abans d’iniciar qualsevol obra. Els permisos necessaris són els següents:

 

  • Llicència d’obra. Amb l’objectiu d’adaptar el local seguint la normativa tècnica i medi ambiental necessària per a l’exercici de l’activitat.
  • Llicència d’activitat. Amb l’objectiu de desenvolupar el treball. Se sol·licita a l’Ajuntament i els requisits poden ser, entre altres, superfície del local, maquinària, sortida de fums, sortides d’emergència…
  • Llicència d’obertura. Amb l’objectiu de certificar que el local compleix amb totes les condicions necessàries per a exercir la restauració. L’Ajuntament s’encarrega de tramitar-la i concedir-la.

 

I després, en cas de voler instal·lar una terrassa, també necessitarem la llicència d’ocupació de via pública. Una vegada concedida l’obertura, el negoci pot posar-se en marxa!

 

Si t’ha quedat cap dubte o tens cap problema, no ho pensis més i contacta amb l’equip d’Urbinium. Pregunta’ns, i el nostre Departament especialitzat en Restauració i Hosteleria estarà encantat d’atendre’t!